Staż: Asystent w dziale Bezpieczeństwa IT

Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Stacjonarna lub

IDEALNY KANDYDAT TO:

+ Jesteś studentem/ studentką lub absolwentem/ absolwentką na kierunkach związanych z informatyką, inżynierią oprogramowania lub bezpieczeństwem IT.
+ Mile widziane jest pierwsze doświadczenie w dziedzinie bezpieczeństwa informatycznego (jednak nie jest wymagane).
+ Znasz podstawowe zagadnienia związane z cyberbezpieczeństwem.
+ Interesujesz się trendami i zagadnieniami związanymi z bezpieczeństwem IT.

CEL/PROGRAM STAŻU:

+ Możliwość dopasowania grafiku pracy do trybu nauki dla osób uczących się
+ Możliwość rozwoju zawodowego w firmie, która jest liderem w branży
+ Milą atmosferę i zgrany zespół współpracowników
+ Zapewniamy pełen onboarding oraz wsparcie przełożonego
+ Możliwość przedłużenia współpracy po zakończonym stażu

ZADANIA STAŻYSTY:

+ Wsparcie w analizie i monitorowaniu rozwiązań bezpieczeństwa IT.
+ Wsparcie w projektach wdrażanie i konfigurowanie narzędzi zabezpieczających środowiska IT.
+ Współudział w opracowywaniu procedur bezpieczeństwa.
+ Dbanie o podnoszenie świadomości pracowników w zakresie zagrożeń i najlepszych praktyk bezpieczeństwa IT.

Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Udostępnij ofertę
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Lokalizacja
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15