FAQ - RODO

Co to jest RODO?

Europejskie Rozporządzenie o Ochronie Danych Osobowych, które zastępuje obowiązującą w Polsce ustawę oraz ujednolica regulacje przetwarzania danych osobowych w Unii Europejskiej.
Dotychczas obowiązujące przepisy były tworzone przed rozwojem nowych technologii, geolokalizacji, mediów społecznościowych, profilowania czy przechowywania danych w chmurze.

Sprawdź najczęściej pojawiające się pytania i odpowiedzi.

 

Na jakiej podstawie są przetwarzane dane osobowe?

Dane osobowe są przetwarzane na podstawie:

 • konieczności zrealizowania Państwa zamówienia;
 • prawnie uzasadnionego interesu, np. udzielenie odpowiedzi na reklamację, cele marketingowe;
 • w związku z koniecznością wypełnienia obowiązku prawnego, np.: wystawienie i przechowywanie faktur, dokumentów księgowych (obowiązki podatkowe i skarbowe);
 • dobrowolnie wyrażonej przez Państwa zgody.

Przy jakich okazjach pozyskujemy Państwa dane?

Dane możemy od Państwa pozyskiwać np. w następujących przypadkach: poprzez zawieranie umów, podjęcie współpracy, założenie kont dostępu do systemów, procesy zakupowe, udzielanie odpowiedzi na reklamacje, uczestnictwo w szkoleniach czy wyrażenie chęci na otrzymywanie newsletterów, zapisy na targach i rajdach.

 

Jak długo są przechowywane dane?

Dane osobowe są przechowywane przez czas wymagany do zrealizowania zamówienia lub świadczenia usługi, wymagany przepisami prawnymi np. podatkowymi, karno-skarbowymi lub do czasu wycofania przez Państwa zgody w przypadku zgody na otrzymywanie informacji marketingowych.

 

Jakie są Państwa prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

Osobom, których dane są przetwarzane, przysługują prawa:

 • prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danychMożna wnieść w przypadku, kiedy przetwarzamy dane ze względu na nasz uzasadniony interes, z którym Państwo się nie zgadzają. Jeśli sprzeciw okaże się zasadny, dane zostaną usunięte.
 • prawo do sprostowania (poprawienia) danychZ tego prawa można skorzystać w przypadku, kiedy przetwarzane dane są nieprawidłowe lub niekompletne.
 • prawo do usunięcia danych (bycia zapomnianym)Mogą Państwo żądać usunięcia swoich danych osobowych w sytuacjach:
  – kiedy została wycofana zgoda, w oparciu o którą przetwarzano dane osobowe;
  – kiedy dane nie są niezbędne do celów, dla których zostały zebrane;
  – wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych
  – kiedy dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem.
 • prawo do ograniczenia przetwarzaniaMogą Państwo żądać abyśmy nie przetwarzali określonych danych osobowych (poza ich przechowywaniem), ale nie dokonując całkowitego ich usunięcia.
 • prawo dostępu do danychPrawo pozwala na uzyskanie informacji czy Administrator przetwarza dane osobowe, jakie dane są przetwarzane, w jakim celu i w jakim czasie oraz uzyskania kopii swoich danych osobowych.
 • prawo do przeniesienia danychMożna wystąpić z prośbą o przygotowanie danych, jakie są w posiadaniu Administratora w formie ustrukturyzowanej, w formacie powszechnie nadającym się do odczytu maszynowego i/lub poprosić o ich przeniesienie do innego Administratora danych.

 

Jak mogę zarządzać moimi danymi lub cofnąć zgodę na przetwarzanie moich danych?

W każdym momencie mogą Państwo zmienić zgody w zakresie sposobów komunikacji z Państwem, sprostować dane lub cofnąć zgodę na ich przetwarzanie za pomocą rejestru, dostępnego pod adresem: https://rodo.intercars.eu

 

Z kim kontaktować się w sprawie uzyskania informacji, jakie dane na mój temat są przetwarzane?

W strukturze Grupy Inter Cars powołano Koordynatora Obsługi Wniosków, z którym można kontaktować się pod adresem: dane.osobowe@intercars.eu

Jeśli będę mieli Państwo dodatkowe pytania w kwestii przetwarzania danych prosimy o skontaktowanie się z nami pod tym samym adresem.

 

W jaki sposób korzystamy z plików cookies?

Szczegóły dotyczące sposobu korzystania z plików dostępne są niezależnie na stronach Inter Cars i podmiotów zależnych i marek, nad którymi sprawujemy opiekę.

 

Czy w Inter Cars powołano Inspektora Ochrony Danych?

Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

 

Jaka jest rola organu nadzorczego w związku z prawami przyznanymi na mocy RODO?

Jeśli uznasz, że Twoje prawa w zakresie ochrony danych osobowych zostały naruszone, masz prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.