Warehouse Worker – J&M (Zakroczym)

Zakroczym - ul. Swobodnia 35
Stacjonarna lub
Pełny wymiar

ILS Sp. z o.o. Logistics operator from the capital group of Inter Cars S.A., is looking for candidates to work at the European Logistics and Development Centre in Zakroczym for the position of: Warehouse Worker

 

What will your responsibilities be?

 • Receiving goods into the warehouse
 • Order picking
 • Reporting out-of-stock
 • Transporting and moving goods within the warehouse
 • Unloading of goods in the warehouse
 • Preparation of goods for shipment and loading
 • Taking care of order and cleanliness in the warehouse
 • Compliance with health and safety rules

 

What do we expect from you?

 • Commitment and willingness to work
 • Conscientiousness and accuracy in the performance of duties
 • Readiness and ability to work in a convenient hourly system  6.00-16.00 or 8.00-18.00 or 20.00-6.00;
 • Compliance with rules and internal work regulations

 

What can we offer you?

 • Remuneration paid regularly and on time
 • We guarantee at least 200 hours per month
 • Employment based on a civil law contract
 • Possibility of professional development and advancement within the company
 • Residence card and legalization of stay for foreigners

 

Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Udostępnij ofertę
Zakroczym - ul. Swobodnia 35
Lokalizacja
Zakroczym - ul. Swobodnia 35