Executive Assistant

Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Hybrydowa lub
pełen

Głównym celem stanowiska jest organizowanie efektywnego działania członków Zarządu firmy. 

Jeżeli masz odwagę i widzisz w sobie umiejętność odnajdywania się w dyskusjach wielowątkowych, budujących wizje i strategię firmy zapraszamy do zespołu asystentów. W szczególności docenimy talent do konkludowania dyskusji i tworzenia dokumentów opisujących strategię Inter Cars. Nie oczekujemy, wiedzy eksperckiej, gdyż przede wszystkim potrzebujemy, abyś umiał/-a słuchać i wspierać TOP Menadżerów.

Zadania na stanowisku:

 • Praca z Zarządem / TOP Menadżerami w celu ujednolicenia wizji, aby zapisać ją jako dokumenty, oraz zadbać o proces komunikowania w organizacji
 • Dbanie o realizację harmonogramu rocznego dot. strategii grupy IC i o jego aktualizację
 • Sporządzanie raportów, zestawień, prezentacji i dokumentacji na potrzeby Zarządu
 • Przygotowanie pism do partnerów firmy oraz komunikatów wewnętrznych
 • Zapewnienie efektywnego przepływu informacji pomiędzy Zarządem a pozostałymi działami
 • Organizowanie i protokołowanie posiedzeń Zarządu
 • Organizacja spotkań i wyjazdów służbowych z udziałem Członków Zarządu we współpracy z Działem Eventów

Oczekiwania wobec kandydatek/kandydatów:

 • Znajomość j. angielskiego (min. C1 w mowie i piśmie) – wykorzystywany w codziennej pracy
 • Doświadczenie zawodowe na podobnym stanowisku min. rok
 • Bardzo dobra organizacja czasu pracy, która pozwoli sprostać różnorodnym obowiązkom
 • Samodzielność i inicjatywa w działaniu, oraz odpowiedzialność za powierzone zadania
 • Dobrze rozwinięta umiejętność komunikacji i budowania relacji biznesowych

 

Oferujemy:

 • Przyjazny zespół i wspierająca atmosfera pracy
 • Różnorodne obowiązki, które pozwolą na rozwój umiejętności i zdobywanie nowych
 • Wsparcie w rozwoju i mentoring ze strony TOP Managerów
 • Indywidualne stanowisko w organizacji
 • Zatrudnienie w ramach umowy o pracę, pełen etat
 • Praca w trybie stacjonarnym ( 2 lokalizacje: Warszawa Młociny 4 dni w tyg. oraz Czosnów 1 dzień w tyg. )
 • Praca w godz 8/9 – 16/17

 

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Małgorzata Iżewska
W razie pytań napisz na: mizewska@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Lokalizacja
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15