ERP Support Specialist

Zdalnie
Zdalna lub
na pełen etat

IT Navision division is currently looking for a mostly experience Quality Assurance Engineer to join our team. The Navision area is the support and development for 20 overseas companies, divided into different areas, including logistics, sales, finance, product Help Center and Release Support.  

In the upcoming year, we’ve an ambitious plan to open NAV system in four new countries. To ensure the smooth integration and functionality of new modifications, we’re also establishing a dedicated Navision area responsible for testing. Currently, our companies are utilizing Navision 2016, with a strategic plan to upgrade to Navision 2018. 

If you’re looking for a challange role where you can utilize your Navision expertise to resolve on-going production issues and contribute to the smooth operation of our organization, we invite you to apply for the dedicated Support Specialist position. 

 

The tasks of the position include: 

 • Receiving and register about user queries (I line of technical support) 
 • Troubleshooting issues related to the operation of Navision and the IT infrastructure. 
 • Operate the Navision related requests via JIRA HelpCenter and over the phone. 
 • Ensuring timely resolution of requests in accordance with SLA. 

 

Our requirements are: 

 • Experience in the Navision area (technical user, administrator and develop)  
 • Preferred experience of working in the Inter Cars Group (competence in service work is welcome). 
 • (zewnętrzne) Experience in the I, II second line of technical support specialist area. 
 • Excellent personal skills. 
 • Fluent communication in English language. 

 

We offer the following to those interested in cooperation with us: 

 

 • Employment based on the chosen form of employment (Employment contract/B2B contract).  
 • Opportunity for professional development within internal structures. 
 • Opportunity to work remotely. 
 • Work in a dynamic and experienced team that supports and shares knowledge. 
 • Opportunity to benefit from company-provided benefits. 
 • Internal and external training to develop soft and technical skills. 

 

Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Katarzyna Krawczyk
W razie pytań napisz na: kkrawc12@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Zdalnie
Lokalizacja
Zdalnie