Big Data Engineer

Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Zdalna lub
na pełen etat

As a Senior Data Engineer at Inter Cars S.A., you will play a crucial role in shaping our data infrastructure, ensuring data quality, and enabling data-driven decision-making across the organization. You will work closely with cross-functional teams, including data scientists, analysts, and software engineers, to deliver high-quality, reliable, and scalable data solutions.

 

Responsibilities:

 • Become a member of a core team of developers and help us shape the future of our data engineering and build an event sourcing architecture.
 • Design and develop data structures, pipelines and ETL processes to help move and transform terabytes of data between the applications.
 • Execute Data Governance practices, keeping our data secure, transparent and in good quality.
 • Optimize data infrastructure for performance, reliability, and scalability.

 

Qualifications:

 • Bachelor’s degree in Computer Science, Information Systems, or a related field. Master’s degree preferred.
 • Experience 5+ years in data engineering, with a strong understanding of data warehousing, ETL processes, and data modeling.
 • Proficiency in programming languages such as Python, Java, or Scala.
 • Experience with Big Data technologies like Hadoop, Spark, and distributed data storage systems.
 • Good understanding of relational databases and practical SQL.
 • Good understanding of no relational databases like HBase, Hive, Casandra, Scylla.
 • Familiarity with cloud platforms (AWS, Azure, GCP) and data engineering tools like Apache Airflow, Apache Kafka, or similar.

 

What do we offer?

 • Interesting and challanging job in one of the bigest company in Polish automotive industry
 • Attractive non-financial benefits
 • Cooperation based on B2B contract or contract of employment
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Katarzyna Krawczyk
W razie pytań napisz na: kkrawc12@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Lokalizacja
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15