Kontakt
Kontakt
kontakt.png
Inter Cars S.A.

Tel. +48 22 714 17 10
Tel. +48 22 714 17 12
e-mail: praca@intercars.eu

Adres korespondencyjny

Inter Cars SA
ul. Gdańska 15, Cząstków Mazowiecki
05-152 Czosnów

Zaproszenie do współpracy dostawców usług w obszarze HR
Firmy zainteresowane współpracą w obszarze zarządzania zasobami ludzkimi, w tym dostawcy szkoleń, firmy doradcze, rekrutacyjne zapraszamy do zarejestrowania się w naszej bazie danych. Wybierając partnerów do realizacji konkretnego projektu z zakresu HR zwracamy się bezpośrednio do wybranych firm o przedstawienie dedykowanej oferty.
*
- Pola wymagane
Kontakt do osoby oferującej usługi
Phone
Specjalizacja i projekty
Wypełnij pole, jeśli chcesz zaoferować inną specjalizację, która nie znajduje się wśród głównych obszarów (max. 40 znaków).

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu. Podanie danych jest dobrowolne i jest konieczne do zrealizowania wysyłki marketingu, a ich nie podanie uniemożliwi jego zrealizowanie. Dane będą przetwarzane w celu zrealizowania marketingu (podstawa prawna: prawnie uzasadniony interes administratora).
Dane będą przechowywane przez okres: do czasu cofnięcia zgody na otrzymywanie informacji marketingowych. Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.
Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu. Swoimi zgodami marketingowymi możesz zarządzać pod adresem: rodo.intercars.eu.