Starszy architekt rozwiązań informacyjnych

Inter Cars S.A.
Zdalna lub
pełen etat
Inter Cars S.A. to największy dystrybutor części zamiennych do samochodów osobowych, dostawczych i ciężarowych w Europie Środkowo – Wschodniej. Celem strategicznym Inter Cars S.A. jest utrzymanie pozycji lidera w Europie Środkowo-Wschodniej.

Zakres obowiązków:

   • Definiowanie planowanej eksploatacji i utrzymania rozwiązań korporacyjnych w środowisku produkcyjnym – uwzględnienie zmian w usługach, procesach, organizacji i modelach operacyjnych oraz technologii
   • Zapewnienie, że istniejące i planowane komponenty rozwiązania korporacyjnych są zgodne z architekturą korporacyjną, strategiami, politykami, standardami i praktykami
   • Uwzględnianie wymagań dotyczących bezpieczeństwa, prywatności i testowania rozwiązań
   • Uwzględnianie odpowiedniej architektury, strategii, polityk, standardów i praktyk
   • Identyfikowanie odpowiednich usług w chmurze
   • Opracowanie map drogowych migracji komponentów do usług w chmurze
   • Opracowanie mapy drogowej wdrożenia i informowanie o niej  interesariuszy
   • Zapewnianie wytycznych i zarządzania opartego na ryzyku w celu wspierania wdrażania rozwiązań, w tym zarządzanie wnioskami o zmiany i odchylenia od specyfikacji.
   • Zaangażowanie w krajowe i międzynarodowe projekty wdrożenia D365 Business Central w sektorach przemysłu motoryzacyjnego.

Osoba na podanym stanowisku:

  • Koordynuje rozwój architektury rozwiązania w określonej działalności, infrastrukturze lub obszarze funkcyjnym.
  • Przygotowuje plany techniczne i dba o udostępnienie odpowiednich zasobów technicznych.
  • Gwarantuje dostępność odpowiednich narzędzi i metod oraz ich zrozumienie i wdrożenie w rozwoju architektury.
  • Zapewnia doradztwo techniczne i opiekę zarządczą w zakresie rozwoju rozwiązań i integracji.
  • Ocenia wnioski o zmiany i odchylenia od specyfikacji oraz zaleca działania.
  • Zapewnia prawidłowe stosowanie odpowiednich strategii technicznych, polityk, standardów i praktyk (w tym w zakresie bezpieczeństwa).

Nasze wymagania:

 • 5-lenie doświadczenia w budowaniu architektury rozwiązań
 • Udział w projektach związanych z łańcuchem dostaw i/lub związanych z obszarem finansów i/lub projektach wdrożeń systemów klasy ERP
 • Znajomość narzędzi projektowania architektury korporacyjnej w tym notacji UML
 • Znajomość takich zagadnień jak TDD i/lub BDD i/lub DDD
 • Zdolność samoorganizacji pracy i umiejętność pracy zespołowej z ludźmi z różnych szczebli w organizacji
 • Dobre umiejętności prezentacji i komunikacji
 • Umiejętność budowania autorytetu i budowania silnych relacji
 • Umiejętność radzenia sobie z niejasnościami podczas pracy w ciągle zmieniającym się środowisku
 • Wysokie umiejętności podejmowania decyzji i ustalania priorytetów
 • Znajomość języka angielskiego pozwalająca na swobodną komunikację (poziom min. B2)
 • Umiejętność prowadzenia warsztatów Event storming będzie dodatkowym atutem

Oferujemy:

 • Dużą samodzielność w działaniu i możliwość realizacji własnych pomysłów.
 • Przestrzenne biuro w dogodnej lokalizacji (Stacja Metra Młociny)
 • Praca w modelu hybrydowym
 • Możliwość skorzystania z benefitów pozapłacowych na preferencyjnych warunkach
 • Zniżka pracownicza na części samochodowe grupy Inter Cars
 • Szkolenia wewnętrzne i zewnętrzne
 • Możliwość rozwoju poziomego jak i pionowego wewnątrz struktury Inter Cars
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Michał Paluch
Tym stanowiskiem opiekuje się Michał Paluch
W razie pytań napisz na: mpaluch3@intercars.eu
Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
Lokalizacja
Warszawa Młociny - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15