Software Engineer

Inter Cars S.A.
Zdalna lub Hybrydowa lub
Pełny etat
12 000 - 12 000 PLN (UoP)
13 000 - 15 000 PLN (B2B)

Inter Cars Group S.A. is a market leader in the sale of spare parts. We are operating in 20 countries, and we still expand. In order to build advantages over our competitors we connect our future with IT solutions. This is why we are looking for professionals.

We are looking for

 • Knowledge of Java (11, 17) and frameworks/tools like.: Spring, Spring Boot, Maven, Git, Jira, Confluence.
 • Developer – oriented knowledge of DevOps activities like: Docker, Kubernetes and kubectl basics, Helm, Microsoft Azure, Ansible and Terraform basics
 • Universal person who is able to be included in different type of activities in organisation i.e. from building infrastructure automation and improving performance of existing application, finishing with implementation and deployment of new microservices
 • Problem solver, not problem finder
 • Good communicator with excellent proficiency in oral and written English
 • Open minded and self organized person with 'Can do’ attitude.
 • Analytical mind with the ability to interpret technical solutions.
 • Person which has some technical background and also can talk to business folks.

Nice to have

 • Experience with SAP Hybris
 • Experience with build automation tools.: Gitlab pipelines
 • Experience in using monitoring tools e.g. Kibana, Grafana, Dynatrace, New Relic etc.
 • Experience in front-end technologies.: React, Lerna, Webpack

Why it is worth joining us

 • Interesting and challanging job in one of the bigest company in Polish automotive industry
 • Our organizational culture is based on knowledge-sharing and friendly help – we do our best to give every support you need to excel at what you do
 • We offer you an inspiring working environment – you will cooperate with experts in various fields
 • Office in convinient location in Warsaw (next to Młociny metro station).

 

Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
nr. ogłoszenia: 123654789
Lokalizacja
Warszawa Młociny - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15