Senior React.js Developer

Inter Cars S.A.
Hybrydowa lub
pełen etat
Inter Cars Capital Group is the leading distributor of automotive spare parts in Central and Eastern Europe. Our logistic network spans 18 countries and over 500 distribution points across Europe, supplying hundreds of thousands of garages and shops with spare parts, oils, tires, and garage equipment from our portfolio of 2.7 million products. We make our offer available also to the retail customer, though our e-commerce solutions and major digital marketplaces.
Responsibilities:
 • You will be responsible for the development and maintenance of Central Europe’s largest workshop search.
 • Design and implement a clean frontend architecture with strong performance requirements
 • Strategic technical decision-making responsibilities, in cooperation with teammates
 • Doing code review, sharing good practices, knowledge and mentoring
 • Working with great people and actively participating in creating a great atmosphere in the tea by being open-minded, relaxed and with sense of humour.
Requirements:
 • At least 3 years of practical experience with technologies like React and it’s ecosystem, TypeScript
 • Experience with SSR (Next.js, Node.js)
 • Very good experience with Jest, React Testing Library
 • Very good knowledge of SCSS and Styled Component
 • Writing clean, testable and easily maintainable cod
 • Ability to clearly communicate and discuss ideas & concept
 • Basic knowledge of Kubernetes
 • Experience with technical mentoring
 • Very good knowledge of GIT
What we offer:
 • Work on interesting projects in the field of digital transformation at a large European organization.
 • Participation in international projects.
 • Remote work
 • High independence and the opportunity to implement your own ideas.
 • Highly motivated and engaged team with strong technical competences.
 • Flexible employment arrangements, such as flexible hours and partial remote work.
 • Training and personal development opportunities.
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Michał Paluch
Tym stanowiskiem opiekuje się Michał Paluch
W razie pytań napisz na: mpaluch3@intercars.eu
Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
Lokalizacja
Warszawa Młociny - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15