Senior/Mid DevOps Engineer

Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Zdalna lub
na pełen etat

Inter Cars S.A. is the leader of the spare parts sale market in Poland and CEE Region. We are operating in 19 countries and we are still expanding. In order to build advantages over our competitors we connect our future with IT solutions. This is why we are looking for professionals who will help us to develop our internal platforms and automate our processes.

 

🎯Hybrid (Zgrupowania AK Kampinos 15)/ remote

🎯22k-29k PLN netto/m

🎯UoP / B2B

Responsibilities:

 • Become a member of our core DevOps team and help us spread the DevOps culture across the organization.
 • Build and maintain a modern, container-based, cloud native service platform.
 • Provide the product teams the best development tools and the best development/deployment practices.
 • Maintain and develop the service monitoring, alerting and logging stack based on widely used open-source tools.
 • Monitor the services and respond to the incidents.
 • Cooperate with many enterprise vendors and external consultants.
 • Take part in the development of in-house automation platforms.

Our technology stack (but experience with similar technologies is also welcome):

 • Kubernetes (AKS)
 • Docker and Containerd containers
 • PostgreSQL
 • Azure
 • Linux
 • Helm
 • GitLab (Git VCS)
 • Terraform, Ansible
 • Python, Bash (general programming/scripting knowledge)
 • Elasticsearch, Fluentd, Kibana
 • Hashicorp Vault
 • Consul
 • Prometheus, Grafana
 • Dynatrace/Jaeger/any other APM system

 

Expected qualifications:

 • Experience in the software development, deployment and operation of IT systems.
 • Practical knowledge of modern microservices architecture, including scalability, high availability, monitoring and security practices.
 • Strong communication skills, sense of ownership and drive.
 • Pragmatic approach and attention to detail.
 • Understanding of agile project methodologies, such as Scrum or Kanban.
 • Knowledge of English enough to write and read the documentation.

 

We offer:

 • Work on many interesting (sometimes greenfield) international projects at a large European organization.
 • Opportunity to implement your own ideas.
 • Highly motivated and engaged team with strong technical competences.
 • Flexible employment arrangements, such as flexible hours and remote work.
 • Training and personal development opportunities.
 • Office in the nearest neighborhood to Metro Młociny station
 • Discounts on car parts and accessories
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Katarzyna Krawczyk
W razie pytań napisz na: kkrawc12@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Lokalizacja
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15