Senior Java / Hybris Developer

Inter Cars S.A.
Zdalna lub
B2B / Umowa o pracę
19 000 - 25 000 zł netto

Inter Cars Group S.A. is a market leader in the sale of spare parts. We are operating in 20 countries, and we are still expanding. In order to build advantages over our competitors, we connect our future with IT solutions. This is why we are looking for professionals who will help us to develop and adapt our core e-commerce platform – e-Catalog, currently used by more than 110 000 users per month, for the upcoming challenges and market growth.

Responsibilities:

 • Development of e-Cat application
 • Ensuring that performance of an application is on the right level
 • Migration of various applications areas into a microservices architecture
We are looking for:
 • Knowledge of Java (11, 17) and frameworks/tools such as Spring, Spring Boot, Maven, Git, Jira, and Confluence.
 • Developer’s experience with SAP Hybris (+4 years)
 • Developer-oriented knowledge of DevOps activities like.: Docker, Kubernetes (kubectl basics)
 • A universal person who is able to be included in different types of activities in an organization i.e. from measuring the performance of the existing application, to finishing with implementation and deployment of new microservices
 • Good communicator with excellent proficiency in oral and written English
 • An open-minded and self-organized person with a „Can do” attitude.
 • Analytical mind with the ability to interpret technical solutions.
 • A person which has a technical background and also can talk to business folks.
Why it is worth joining us:
 • Interesting and challanging job in one of the bigest company in Polish automotive industry
 • Our organizational culture is based on knowledge-sharing and friendly help – we do our best to give every support you need to excel at what you do
 • Attractive non-financial benefits
 • Remote work in multicultural team
 • We offer you an inspiring working environment – you will cooperate with experts in various fields
 • Office in convinient location in Warsaw (next to Młociny metro station).
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Katarzyna Krawczyk
W razie pytań napisz na: kkrawc12@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
nr. ogłoszenia: 3229
Lokalizacja
Warszawa Młociny - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15