Senior DevOps Engineer

Inter Cars S.A.
Zdalna lub
B2B / Umowa o pracę
Inter Cars S.A. is a market leader in the sale of spare parts. We are operating in 20 countries, and we still expand. In order to build advantages over our competitors we connect our future with IT solutions. This is why we are looking for professionals who will help us to develop and adapt our core ecommerce platform – E-catalog for the upcoming challenges and market growth
Responsibilities:
 • Automation of processes for existing application (infrastructure as a code, deployment, performance and automation tests)
 • Taking part in excersises of environments restoration, and taking care of high quality of this process
 • Build tooling around monitoring tools to ensure proper alerting and visibility
We are looking for:
 • 5 years + experience in DevOps area
 • Practical knowledge of Gitlab pipelines
 • Practical knowledge of Azure VM, Azure Bastion, Azure Virtual Network, Azure Kubernetes Services, Azure Active Directory
 • Practical knowledge of Terraform
 • Knowledge of Docker, Kubernetes, kubectl basics, Helm
 • Universal person who is able to be included in different type of activities in organisation i.e. from measuring performance of
  existing application, helping devs to deploy application, finishing with automation of existing infrastructure
 • Good communicator with excellent proficiency in oral and written English
 • Open minded and self organized person with „Can do” attitude.
 • Analytical mind with the ability to interpret technical solutions.
 • Knowledge of network administration
 • Knowledge of linux command line
 • Practical experience in monitoring tools e.g. Kibana, Grafana, Dynatrace, New Relic, Elasticsearch.
Nice to have:
 • Administrative experience with SAP Hybris
Why it is worth joining us:
 • Interesting and challanging job in one of the bigest company in Polish automotive industry
 • Our organizational culture is based on knowledge-sharing and friendly help – we do our best to give every support you need to excel at what you do
 • Attractive non-financial benefits
 • Remote work in multicultural team
 • We offer you an inspiring working environment – you will cooperate with experts in various fields
 • Office in convinient location in Warsaw (next to Młociny metro station).
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Katarzyna Krawczyk
W razie pytań napisz na: kkrawc12@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
nr. ogłoszenia: 3232
Lokalizacja
Warszawa Młociny - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15