Senior Business Analyst

Inter Cars S.A.
Zdalna lub
pełen etat

Senior Business Analyst

 

Inter Cars S.A. is the largest automotive distribution company in Central and Eastern Europe. To achive our business goals, we constantly invest in modern technological solutions. We are currently preparing to implement a new ERP system in our foreign companies and we are looking for experienced business analysts for cooperation in the area – Finance. Position: Senior Business Analyst

 

Responsibilities:

 • Indicating application areas that require changes.
 • Tracking legal changes in terms of adapting the software to emerging or changing regulations.
 • Creating requirements, participation in the software development process (analysis, design, tests).
 • Conceptual work on the development of applications and IT systems consisting in agreeing business requirements with users and preparing documentation necessary for their implementation by programming and integration teams.
 • Creating and maintaining business process documentation.
 • Process mapping according to BPMN notation.
 • Control/verification of the correctness of created solutions by preparing and participating in tests and acceptances.
 • Substantive support for development teams. Analysis of existing business solutions for accounting on the market.

 

This role will suit people who:

 • Have knowledge of financial/accounting issues, accounting principles as well as tax and fiscal law (preferably higher education in finance, economics or similar).
 • Know process modeling techniques – BPMN, UML.
 • Know process modeling tools – Adonis or others.
 • Know agile methodologies. In everyday work, they use English (speech and writing, min. B2).
 • Available to travel abroad (several times a year)

 

Conditions of employment:

 • At the beginning of cooperation, apart from on-the-job/project implementation, we also offer a two-day onboarding. This is a great opportunity to get to know our company, structure and organizational culture.
 • We offer a contract of employment (full-time) or B2B cooperation.
 • We work remotely, 8-16 or 9-17
 • The remuneration consists of the basic part / base + 20% bonus (granted after the trial period and depends on the effects of your work)
 • We propose the so-called non-wage benefits (e.g. full financing of English lessons in groups of 3-5 people)
 • As part of the development of employees, we have an offer of training, we enable you to gain new experience and develop your competences.

 

Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Małgorzata Iżewska
W razie pytań napisz na: mizewska@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
Lokalizacja