Młodszy Specjalista ds.Eksportu

Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Hybrydowa lub
pełen

Obecnie poszukujemy pracowników do działu eksportu na stanowisko Młodszy specjalista ds. eksportu. Na tym stanowisku nie ma sprzedaży. Praca działu polega głównie na obsłudze Klientów hurtowych B2B. W praktyce przekłada się to na takie działania jak:

 

Zakres zadań:

 • systematyczna obsługa zamówień SAFO
 • wystawianie dokumentów sprzedaży
 • udzielanie Klientom informacji w zakresie wniesionych reklamacji lub zgłoszonych braków w dostawie
 • ścisła współpraca z innymi działami firmy np. księgowość, reklamacje, magazyn

Do aplikowania zapraszamy osoby, które:

 • swobodnie posługują się j. angielskim – jest to ważne, gdyż z Klientami komunikujemy się w tym języku, w mowie i w piśmie
 • mają doświadczenie w współpracy z Klientami B2B lub wykazują odpowiednie podejście biznesowe
 • lubią różnorodne zadania i potrafią efektywnie zaplanować swój czas pracy
 • potrafią efektywnie korzystać z excela

Oferujemy:

 • Zatrudnienie – umowa o pracę
 • Model hybrydowy
 • Pracujemy w godzinach 8:00-16:00 lub 9:00-17:00 Lokalizacja: Warszawa. Nasze biuro mieści się w budynku Galerii Młociny, tuż przy węźle komunikacyjnym (metro, tramwaje, autobusy, parkingi, również bezpłatne)
 • Pracownikom oferujemy np. korzystanie z kafeteryjnej Platformy Worksmile, prywatną opiekę medyczną i ubezpieczenie na preferencyjnych warunkach, zniżki na ofertę handlową u naszych Filiantów.
 • Szybki proces rekrutacyjny on-line – rekrutacja jednoetapowa.

  Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

  Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

  Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

  Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

  Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Małgorzata Iżewska
W razie pytań napisz na: mizewska@intercars.eu
Udostępnij ofertę
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15
Lokalizacja
Warszawa, ul. Zgrupowania "AK" Kampinos 15