Ekspert/-ka ds. Raportowania ESG / ESG Reporting Officer

Inter Cars S.A.
Hybrydowa lub
pełen etat
Do Zespołu ESG w Inter Cars SA szukamy osoby o wyjątkowych kompetencjach, bogatym doświadczeniu, która obszar ESG postrzega jako ścieżkę rozwoju zawodowego i osobistego.

 

Przykłady projektów, czyli czym będziesz się zajmować:

  • Koordynacja procesu powstawania raportu zrównoważonego rozwoju, tworzenie treści oraz prowadzenie grupy roboczej
  • Zbierania i weryfikacja danych do raportów zrównoważonego rozwoju zgodnie ze standardem Ustawy o Rachunkowości/ dyrektywy CSRD / Taksonomii oraz GRI lub innym międzynarodowym
  • Koordynacja procesu niezależnej weryfikacji danych pozafinansowych w ujawnieniach Grupy
  • Przygotowanie, wdrożenie i utrzymywanie narzędzi do zbierania oraz agregowania danych niefinansowych w Grupie Kapitałowej
  • Określanie wymogów odnośnie pozyskiwania danych dla poszczególnych działów firmy i spółek zależnych, nadzór nad realizacją zadań
  • Włączanie do procesów raportowania i certyfikacji ESG nowych jednostek organizacyjnych
  • Opieka merytoryczna nad strukturą raportu
  • Opracowywanie sprawozdawczości z obszaru ESG
  • Śledzenie zmian w zakresie wymogów oraz trendów dla raportowania ESG / Sustainability
  • Przygotowywanie zapytań ofertowych i dbanie o współpracę z podwykonawcami np. grafikami lub firmami doradczymi
  • Uczestniczenie w budowaniu strategii komunikacji działań ESG oraz wsparcie przy jej realizacji zgodnie z przydzielonymi zadaniami
  • Przygotowanie tekstów i ich redakcja (z działań w ramach zrównoważonego rozwoju zarówno do odbiorców wew. jaki na zew. organizacji)
  • Spotkania z pracownikami Grupy, interesariuszami zewnętrznymi i prezentacje

 

Potrzebne umiejętności i doświadczenie:

  • Doświadczenie w raportowaniu danych pozafinansowych wg najlepszych standardów rynkowych i wymagań regulacyjnych w tym zakresie
  • Doświadczenie w przygotowaniu oraz przeprowadzania spółek przez krajowe i międzynarodowe przeglądy i certyfikacje ESG
  • Znajomość dobrych praktyk w zakresie raportowania pozafinansowego lub zintegrowanego
  • Znasz takie słowa i skróty jak: wskaźnik GRI, CSRD, TCFD, Taxonomia, GPW, EBA, Grupa kapitałowa, Sprawozdanie z działalności zarządu, raport zrównoważony
  • Bardzo dobra znajomość języków polskiego oraz angielskiego (Advance/C1) w mowie i piśmie
  • Umiejętność prowadzenia projektów i pracy w interdyscyplinarnych zespołach projektowych
  • Praca w różnych lokalizacjach Grupy, w zależności od potrzeb
  • Preferowane posiadanie prawa jazdy

 

Co oferujemy:

  • Stanowisko osadzone w Zespole ds. ESG przy Biurze Zarządu
  • Ścisła współpraca z członkami działu ds. ESG oraz innymi jednostkami organizacyjnymi w Polsce oraz zagranicą, w tym ścisła współpraca ze Strategic Team oraz Zarządem Inter Cars SA
  • Możliwość skorzystania z benefitów pozapłacowych na preferencyjnych warunkach (np. Karta MultiSport, Ubezpieczenie, opieka medyczna);
  • Zniżkę na części w filiach należących do grupy Inter Cars S.A.;
  • Stabilne zatrudnienie w oparciu o umowę o pracę;
  • Szkolenia i możliwość rozwoju
  • Dogodną lokalizację miejsca pracy w nowoczesnym biurze – bliskie sąsiedztwo Metra Młociny
  • Parking dla pracowników
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Agnieszka Kośla
W razie pytań napisz na: akosla@intercars.eu
Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
Lokalizacja
Warszawa Młociny - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15