DevOps Sepcialist

Inter Cars S.A.
Hybrydowa lub
pełen etat
Inter Cars Capital Groupis the leading distributor of automotive spare parts in Central and Eastern Europe. Our logistic network spans 18 countries and over 500 distribution points across Europe, supplying hundreds of thousands of garages and shops with spare parts, oils, tires, and garage equipment from our portfolio of 2.7 million products. We make our offer available also to the retail customer, though our e-commerce solutions and major digital marketplaces.

Responsibilities:

 • Become a member of our DevOps team and help us spread the DevOps culture across the organization.
 • Build and maintain a modern, container-based, cloud native service platform.
 • Provide the product teams the best development tools and the best development/deployment practices.
 • Maintain and develop the service monitoring, alerting and logging stack based on widely used open-source tools.
 • Monitor the services and respond to the incidents.
 • Cooperate with many enterprise vendors and external consultants.
 • Take part in many interesting projects making every Inter Cars developer’s life easier, using the most popular open-source technologies.
 • Take part in the development of in-house automation platforms.

Minimum Qualifications:

 • At least 2 years of experience in the software development, deployment and operation of IT systems
 • Good knowledge of Linux systems and containerization platforms
 • Practical scripting skills, necessary to develop the automation tools
 • Strong communication skills, sense of ownership and drive
 • Pragmatic approach and attention to detail
 • Fluency both in spoken and written English

 

Preferred Qualifications:

 • Practical knowledge of modern microservices architecture, including scalability, high availability, monitoring and security practices
 • Good general knowledge of software and IT infrastructure technologies, web applications, databases, system integration, security, server and network infrastructure and cloud solutions
 • Experience with Infrastructure-as-a-Code and configuration management tools
 • Understanding of agile project methodologies, such as Scrum or Kanban

 

Required technology stack:

 • Linux VMs
 • Docker and Containerd containers
 • Kubernetes orchestration platform
 • Helm
 • GitLab (Git VCS)

Good to have:

 • Terraform, Ansible
 • Python, Ruby, Golang
 • Elastic Search, Kibana
 • PostgreSQL
 • Hashicorp Vault
 • Consul
 • Prometheus, Grafana
 • Jaeger

We offer:

 • Work on many interesting (sometimes greenfield) international projects at a large European organization.
 • Opportunity to implement your own ideas.
 • Highly motivated and engaged team with strong technical competences.
 • Flexible employment arrangements, such as flexible hours and remote work.
 • Training and personal development opportunities.
 • Office in the nearest neighborhood to Metro Młociny station
 • Discounts on car parts and accessories
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
Lokalizacja