Agile Coach / Scrum Master

Inter Cars S.A.
Zdalna lub
pełen etat

Inter Cars S.A. is the biggest distributor of spare parts for passenger and commercial vehicles in Central and Eastern Europe. Since May 2004 our company is present at Warsaw Stock Exchange. Our main strategic goal is to maintain our position on the market as the leader in CEE area whereas automotive spare parts are concerned.

Join our team!

Responsibilities:

 • Teaching, coaching, mentoring teams and Product Owners to ensure iterative and incremental delivery of the best solutions and value to customers based on empiricism
 • Educating teams about Agile frameworks (mainly Scrum and Kanban) to reach higher level of team`s maturity
 • Facilitating and contributing in Agile events
 • Helping teams remove impediments, facilitates decision making and problem-solving processes, assists with internal and external communication
 • Promoting and encourage self-organization within the teams
 • Fostering team collaboration and best practices sharing
 • Helping organization move toward agility, train people in the company, cooperate with leadership
 • Teaching the organization how to use empiricism
 • Promoting Lean-Agile mindset within the organization
 • Cultivating a culture of trust

We are looking for:

 • Hands-on experience in minimum 3 different companies as an Agile Coach, Scrum Master
 • Understanding the WHY of Agile approach
 • Great communication skills in English language (C1)
 • Excellent listening comprehension and empathy
 • Proactive attitude
 • A master at encouraging, enabling and energizing people and helping them to realize their potential
 • Experience in organizational transformation from Waterfall to Agile
 • Certification/experiance in business and/or life coaching
 • Experience in leading worhshops, trainings. Public speaking skills
 • Knowledge of software development processes
 • Experience in cooperation with top management
 • Knowledge and experiance in scaling Agile methods
 • Hands-on experience on agile toolset

What we offer:

 • Dynamic and encouraging work environment
 • Great autonomy and influence on shaping agility and deliver change through the organization
 • Cooperation based on self-employment or permanent work contract
 • Flexible employment arrangements, such as flexible hours and partial remote work
 • Training and personal development opportunities
 • Getting recognized and appreciated for Your efforts and input
 • You will never have the chance to get bored
Aplikuj
Aplikując wyrażasz zgodę na przekazanie danych osobowych firmie Inter Cars S.A. oraz wszystkim spółkom grupy kapitałowej Więcej...

Administratorem danych osobowych jest Inter Cars S.A., ul. Powsińska 64, 02-903 Warszawa, tel. 801 80 20 20, sekretariat@intercars.eu. Administrator wyznaczył Inspektora Ochrony Danych, z którym można kontaktować się pod adresem iod@intercars.eu

Podanie danych jest dobrowolne i jest warunkiem wzięcia udziału w procesie rekrutacyjnym, a ich niepodanie uniemożliwi wzięcie w nim udziału. Dane będą przetwarzane w celu przeprowadzenia procesu rekrutacyjnego (podstawa prawna: przetwarzanie niezbędne do podjęcia działań na żądanie osoby, której dane dotyczą, przed zawarciem umowy). Dane będą przechowywane do czasu zakończenia procesu rekrutacyjnego.

Każdej osobie przysługuje prawo do żądania dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz ich przenoszenia. Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych, wniesienia skargi do organu nadzorczego oraz cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem.

Pani/Pana dane osobowe nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres 2 lat.

Każdej osobie przysługuje prawo do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora, a także sprzeciwu wobec przetwarzania jej danych osobowych na potrzeby marketingu.

Tym stanowiskiem opiekuje się Katarzyna Krawczyk
W razie pytań napisz na: kkrawc12@intercars.eu
Inter Cars S.A.
Inter Cars S.A.
nr. ogłoszenia: 3199
Lokalizacja
Warszawa Młociny - ul. Zgrupowania AK "Kampinos" 15